Svag utveckling i Amazon, Spotify och Netflix - Robeco Global Consumer Trends minskade 7,8 procent i april

Friday, May 13, 2022 2:38 PM
Fonden Robeco Global Consumer Trends D EUR minskade 7,8 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 3,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 21,8 procent och är därmed sämre än index som har minskat 6,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Jack Neele och Richard Speetjens.

Förvaltarna uppger inledningsvis att amerikanska aktier under april gick svagt, vilket de menar var hänförligt till en blandning av höjda räntor, hög inflation samt kriget i Europa.

Angående fondens prestation skriver Neele och Speetjens att fonden missgynnades av utvecklingen i digital konsumtion, där bolag som Charter Communications, Amazon, Spotify och Netflix bidrog till en kraftig nedgång.

Gällande Neflix, vars aktie efter rapportsläppet föll med mer än 35 procent, skriver förvaltarna att siffrorna för det första kvartalet var en stor besvikelse. Detta då bolaget för första gången sedan 2011 tappar prenumeranter, samtidigt som de också varnar om att marginalerna kan förbli pressade under kommande år. Fonden behåller dock innehavet, med förhoppning om att prenumerationerna börjar öka igen efter sommaren, då utbudet väntas växa. Däremot köpte förvaltarna inte mer Netflixaktier, då de anser att de långsiktiga utsikterna nu förblir osäkra.

Trenden växande medelklass hade en neutral påverkan på fondens avkastning under månaden, medan hälsa och välmående gynnade utvecklingen. Bland positiva bidragare inom hälsa och välmående fanns exempelvis Symrise och Nestle.

Under månaden gjordes flera förändringar i portföljen. Bland annat minskades exponeringen mot snabbväxande internetbolag, däribland Meta, Shopify och Spotify. Däremot togs återigen Apple in i portföljen, medan man också investerade i Tesla.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Visa, Nestle och Alphabet med portföljvikter på 5,3, 4,8 respektive 4,4 procent.


Robeco Global Consumer Trends D EUR, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-7,8
Index MM, förändring i procent-3,0
Fond i år, förändring i procent-21,8
Index i år, förändring i procent-6,1