Addvise Lab Solutions: Starkt kassaflöde ger stöd åt första utdelning - Penser

Friday, February 21, 2020 10:09 AM
"Omsättningen i Q4’19 på 101,7 mkr kom in exakt i linje med vårt estimat och motsvarade en tillväxt på 39%. Organiskt växte orderingången starkt organiskt med 22%. Justerat för nedskrivningen av en villkorad tilläggsköpeskilling på 3,0 mkr uppgick EBITDA till 6,6 mkr. Starkt kassaflödet gjorde att Addvise kunde minska nettoskulden med 10 mkr i kvartalet och lämna en utdelning 0,01 kr i vår. Medan affärsområdet Lab ökade lönsamheten tyngde mixeffekter lönsamheten inom affärsområde Sjukvård."

Länk till uppdragsanalys nedan.

Relaterade Artiklar

Dela