Guideline Geo redovisar lägre intäkter och resultat i fjärde kvartalet

Wednesday, February 12, 2020 7:51 AM
Geoteknikbolaget Guideline Geo redovisar lägre intäkter och resultat i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal året innan.

Nettoomsättningen sjönk 6,5 procent till 37,1 miljoner kronor (39,7).

Rörelseresultatet blev 4,0 miljoner kronor (6,7), med en rörelsemarginal på 10,8 procent (16,9).

Resultatet före skatt var 4,1 miljoner kronor (6,5).

Resultatet efter skatt blev 3,0 miljoner kronor (4,5). Resultat per aktie hamnade på 0,26 kronor (0,39), vilket innebär en minskning med 33,3 procent mot föregående år.

Orderingången var 34,0 miljoner kronor (36,1) i fjärde kvartalet.

Guideline Geo föreslår ingen utdelning, i likhet med samma period i fjol.

- Finansiellt har bolagets betalningsförmåga, likvida medel, nu stärkts avsevärt både drivet av AGS-affären men också det starkare fjärde kvartalet, vilket gör att vi har större möjligheter att driva utveckling. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att 2019 visar att bolaget fortsätter ta steg i rätt riktning och att vi står inför ett mycket spännande 2020, kommenterar vd Mikael Nolborg i bokslutskommunikén.


Guideline Geo, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning37,139,7-6,5%
Rörelseresultat4,06,7-40,3%
Rörelsemarginal10,8%16,9%
Resultat före skatt4,16,5-36,9%
Nettoresultat3,04,5-33,3%
Resultat per aktie, kronor0,260,39-33,3%
Utdelning per aktie, kronor00