Cloetta har noterat begränsad effekt från coronaviruset

Monday, March 16, 2020 7:08 AM
Konfektyrbolaget Cloetta uppger sig ha noterat en begränsad effekt från coronaviruset, enligt en allmän uppdatering av läget.

”Då det gäller våra förpackade märkesvaror har vi hittills noterat en begränsad effekt på kundorder med undantag för en negativ påverkan i Asien, som dock utgör en mindre del av verksamheten. Cloetta bedömer att kundernas efterfrågan av lösviktsgodis tillfälligt kommer att kunna påverkas negativt. Detta till följd av stängning av några försäljningskanaler som biografer samt att ett begränsat antal dagligvaruhandlare vidtagit temporära åtgärder för att minska större grupper av människor framför lösgodishyllor i butik”, skriver bolaget.

Vad gäller situationen med leverantörer har bolaget inte upplevt några väsentliga störningar.

”Vi utvärderar kontinuerligt våra direkta såväl som indirekta leverantörer och har beredskapsplaner för att minska risken för bruten leverans av nödvändiga råvaror eller produkter från tredje part”.

Bolaget tänker framöver uppdatera marknaden regelbundet med relevant information om coronaviruset men inte ge en försäljningsuppdatering innan första kvartalsrapporten. Den släpps den 24 april.