Bilförsäljningen i USA väntas ha ökat 4,7 procent sekventiellt i november - Wards

Thursday, November 25, 2021 12:50 PM
Den säsongsjusterade årsförsäljningstakten, SAAR, för lätta fordon bedöms bli 13,6 miljoner enheter under november. Det prognostiserar Wards Intelligence.

Prognosen motsvarar en ökning på 4,7 procent från i oktober, men också en minskning med 14 procent från samma månad i fjol. Att utfallet förväntas bli så pass lägre jämfört med fjolåret beror på den perioden präglades av en stark återhämtning från coronapandemin.

Vad gäller produktionen under november har denna inslag av ett antal helgdagar. Det betyder att tillverkningen kommer temporärt stoppas utöver de stopp och minskningar som framkallats av den pågående försörjningsstörningen. Som en följd väntas fordonsproduktionen i USA försvagas i den grad att lagret sannolikt minskar under december efter att ha gått upp under november. Därefter väntas en ny ökning ta vid under första kvartalet 2022, skriver Wards i en slutkommentar.