Nomineringar släppta till Morningstar Fund Awards 2020 den 9 mars

Friday, February 28, 2020 11:40 AM
Morningstar Fund Awards 2020 går av stapeln på kvällen den 9 mars.

Fondratingfirman Morningstar delar ut sex priser till fonder inom olika kategorier och tre till fondbolag inom olika kategorier.

Morningstar har granskat de historiska prestationerna under de senaste fem kalenderåren med tonvikt på 2019, samt justerat för skillnader i risktagande så att jämn värdeutveckling premieras, för att hitta de fonder som har presterat bäst.

"Dessutom gör vi en summering av fondföretagens resultat i genomsnitt bland alla deras fonder som säljs i Sverige. Detta är underlag för utdelningen av de tre stora prispokalerna: bästa fondföretag aktiefonder, bästa fondföretag räntefonder och bästa fondföretag totalt," skiver Morningstar.

Tre är nominerade per kategori.

Fonder

Best Global Equity Fund: Odin Global, SPP Aktiefond Stabil, Swedbank Robur Global High Dividend.

Best Nordic Equity Fund: DNB Grönt Norden, Simplicity Norden, Skandia Idéer för Livet.

Best SEK Allocation Fund: Carnegie Strategi, IKC Sverige Flexibel, Sensor Sverige Select.

Best SEK Corporate Bond Fund: Cicero Nordic Corp Bond, IKC Avkastning, Spiltan Högräntefond.

Best Sweden Equity Fund: Enter Sverige Pro, SEB Hållbarhet Sverige, Spiltan Stabil.

Best Sweden Small/Mid-Cap Equity Fund: Länsförsäkringar Småbolag Sverige, Nordea Småbolag Sverige, SEB Sverige Småbolag C/R.

Fondbolag

Best Fund House, Equity: Vanguard, Wells Fargo, Vontobel

Best Fund House, Fixed Income: Catella, Simplicity, SPP

Best Fund House, Multi-Asset: Alliance Bernstein, Evli, SPP

kategorifond
Best Global Equity FundOdin Global
SPP Aktiefond Stabil
Swedbank Robur Global High Dividend
Best Nordic Equity FundDNB Grönt Norden
Simplicity Norden
Skandia Idéer för Livet
Best SEK Allocation FundCarnegie Strategi
IKC Sverige Flexibel
Sensor Sverige Select
Best SEK Corporate Bond FundCicero Nordic Corp Bond
IKC Avkastning
Spiltan Högräntefond
Best Sweden Equity FundEnter Sverige Pro
SEB Hållbarhet Sverige
Spiltan Stabil
Best Sweden Small/Mid-Cap Equity FundLänsförsäkringar Småbolag Sverige
Nordea Småbolag Sverige
SEB Sverige Småbolag C/R

kategorifondbolag
Best Fund House, EquityVanguard
Wells Fargo
Vontobel
Best Fund House, Fixed IncomeCatella
Simplicity
SPP
Best Fund House, Multi-AssetAlliance Bernstein
Evli
SPP