Ecorub konverterar fler aktier i enlighet med finansieringsavtal

Wednesday, March 4, 2020 3:38 PM
Miljöteknikbolaget Ecorub meddelar att European High Growth Opportunities Securitization Fund, i enlighet med finansieringsavtalet från oktober 2018, har begärt konvertering av fyra notes från den andra tranchen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den första tranchen var på 5 miljoner kronor och var uppdelad i femtio notes. Alla dessa notes är konverterade till aktier. Den andra tranchen är på 2,5 miljoner kronor och är uppdelad på 25 notes. Tidigare har åtta konverterats och nu alltså ytterligare fyra. Värdet av dessa notes är 0,4 miljoner kronor.

Teckningskursen blir 15 öre per aktie, vilket innebär att Ecorub emitterar cirka 2,66 miljoner nya B-aktier och bolaget har därefter 147,93 miljoner aktier utestående.