Nanexa ökar intäkterna samtidigt som förlusten steg i fjärde kvartalet

Friday, February 28, 2020 8:07 AM
Forskningsbolaget Nanexa redovisar ökande intäkter och en stigande förlust i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma period året innan.

Nettoomsättningen steg 600 procent till 0,7 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet blev -5,2 miljoner kronor (-4,3).

Resultatet före och efter skatt var -5,3 miljoner kronor (-4,3). Resultat per aktie hamnade på -0,35 kronor (-0,38).

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2019, i likhet med föregående år.

Nanexa meddelade igår att bolagets nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna tecknades till 100 procent och blev därmed fulltecknad. Bolaget tillförs 45,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Utfallet medför att bolaget säkerställer finansiering för bland annat en klinisk fas I-studie med NEX-18, uppskalning av GMP-produktion samt inledande studier för ytterligare ett eget produktprojekt.

- År 2019 har varit ett fantastiskt år för Nanexa. Vi har genomfört ett antal projekt för att utvärdera vår drug delivery-plattform Pharmashell på olika läkemedelssubstanser. Detta tillsammans med Astra Zeneca och de läkemedelsbolag och veterinärmedicinska bolag som vi tecknat avtal med under slutet av 2018 och under 2019. Dessa utvärderingar har gått bra och det faktum att alla bolag där vi levererat material för utvärdering valt att gå vidare in i en längre utvärderingsfas är glädjande. Jag ser detta som ett klart styrkebesked som visar att vår teknologi Pharmashell uppfyller de krav och önskemål som våra samarbetspartners ställer, kommenterar vd David Westberg i bokslutskommunikén.

- Jag ser fram emot att under 2020 fortsätta att leverera i våra nuvarande samarbeten och att starta ytterligare utvärderingar med fler läkemedelsbolag. Min bedömning är också att något eller några av de pågående utvärderingarna går vidare in i en produktutvecklingsfas och att vi då skriver mer omfattande utvecklingsavtal med våra partners, fortsätter David Westberg.

Nanexa, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning0,70,1600,0%
Rörelseresultat-5,2-4,3
Resultat före skatt-5,3-4,3
Nettoresultat-5,3-4,3
Resultat per aktie, kronor-0,35-0,38