Fedex gör nedskärningar i Europa

Tuesday, January 19, 2021 2:51 PM
Amerikanska transportjätten Fedex gör nedskärningar i Europa, i takt med att man närmar sig ett slutförande av integrationen av TNT Express som förvärvades år 2016. Det framgår av ett pressmeddelande.

Planen väntas påverka 5 500 till 6 300 anställda i Europa över operationella team och back-office. Kostnaden för avgångsvederlagen före skatt uppskattas till mellan 300 till 575 miljoner dollar, samtidigt som kostnadsbesparingarna väntas uppgå till mellan 275 till 350 miljoner dollar på årlig basis från och med räkenskapsåret 2024.