Strand Småbolagsfond ökade 2,9 procent i december - gynnades av Climeon, Evolution Gaming och NRC

Wednesday, January 15, 2020 9:46 AM
Fonden Strand Småbolagsfond ökade 2,9 procent i december, mot jämförelseindexet som steg 5,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Climeon, Evolution Gaming och NRC var fondens främsta bidragsgivare under månaden. Samtidigt tyngdes avkastningen av kursutvecklingarna i Oncopeptides, Sectra och Enea.

I en kommentar summerar förvaltarteamet 2019 som ett mycket starkt börsår.

"Året avslutades starkt och när vi summerar 2019 kan vi konstatera att det blev ett riktigt bra
börsår. Det var dock en ganska stor spridning i uppgången och en bransch som verkligen
utmärkte sig var fastigheter", beskriver förvaltarteamet.

Många placerare har börjat likställa fastighetsaktier med obligationer och bolagen har nått mycket höga värderingar i relation till sin substans. Förvaltarteamet anser inte att sektorn helt självklart är en bubbla, men varnar för att en ganska liten räntehöjning räcker för att skillnaden i avkastning mellan fastighetsaktier och räntebärande värdepapper inte skall vara lika attraktiv.

Framöver ser fonden signaler på att den nuvarande konjunktursvackan börjat bottna ur, vilket kan innebära att vinsttillväxten kommer tillbaka. Det är vanligtvis en cykel där aktiemarknaden utvecklas starkt och förvaltarteamet bedömer att den nuvarande börsuppgången kan pågå ett tag till.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Evolution Gaming, Climeon och Xvivo Perfusion. Aktievikten uppgick till 82 procent.