Boliden investerade 570 miljoner kronor i prospektering

Thursday, February 13, 2020 7:04 AM
Gruvbolaget Boliden investerade under förra året 570 miljoner kronor i prospektering, upp från 520 miljoner året före.

Prospekteringen har varit framgångsrik i Tara och mineralreserven har även ökat i Kevitsa. I Garpenberg och Aitik finns mineraltillgångar och mineralreserver som tryggar produktion många år framöver, enligt bolaget.

- Mineralreserverna ökar i våra dagbrott vilket är viktigt. Bland underjordsgruvorna fokuseras nu på Tara och Bolidenområdet där vi går vidare mot de fyndigheter som identifierats, säger Stefan Romedahl, direktör affärsområde Gruvor, i en kommentar.

I Aitik har mineralreserverna ökat med 40 Mton, motsvarande 3 procent, medan mineraltillgångarna minskat med 26 procent. Genomsnitt reservhalt för koppar har ökat.

"Mineraltillgångarna i dagbrotten begränsas av ekonomiska villkor för vad som bedöms rimligt att det i framtiden kan bli lönsamt att bryta. I år har de ekonomiska förutsättningarna för mineraltillgången justerats och främst är det kostnaderna för brytning och anrikning som justerats upp, delvis till följd av höjd dieselskatt. Detta är den största orsaken till minskningen av mineraltillgång", uppger Boliden.

I Bolidenområdet ökade mineralreserven med 600 kton, motsvarande 5 procent medan mineraltillgångarna minskade med 3 procent.

I Garpenberg har mineraltillgången ökat med 9,5 Mton, 16 procent. Reserven har minskat med 2 procent.

Kevitsa har ökat mineralreserven med 11,6 Mton

I Kylylahti anrikades under 2019 700 kton och kvarvarande mineralreserv är nu bara 500 kton. Förhandlingar inleddes under februari med berörda fackförbund om en stängning av gruvan under hösten 2020.

Slutligen. I Tara fortsätter undersökningarna.

Mineralreserven minskar ändå något från 19 till 17,4 Mton vid en anrikning av 2,5 Mton under 2019.