Lancelot Avalon överpresterade index och steg 4,9 procent i november - lyfter fram Bactigard och Cavotec

Wednesday, December 11, 2019 1:14 PM
Lancelot Avalon steg 4,9 procent i november och överpresterade därmed mot sitt jämförelseindex som steg 2 procent. Fonden är därmed upp 35,9 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

Bactigard och Mips var fondens främsta bidragsgivare medan Hoist Finance och SEB tyngde avkastningen.

"Vi anser att marknaden fortfarande inte fullt ut förstått varken värdet i Bactiguards befintliga affär eller den enorma tillväxtpotentialen", skriver fondförvaltaren Erik Bertilsson.

Bactigard steg 36 procent under månaden efter en stark kvartalsrapport och stora aktieköp av bolagets ordförande Jan Ståhlberg, som nu äger 10 procent av bolaget. Fonden ser inför framtiden mycket positivt på Bactigards licensavtal inom traumaimplantat med Zimmer Biomet.

Även Cavotec släppte en stark kvartalsrapport och steg 30 procent under månaden. Bolagets framtida mål är en organisk tillväxt på 5 procent och en marginal på 10 procent.

"Vi bedömer att förutsättningarna att nå målen är goda då Cavotec är väl positionerat i växande nischer med produkter för elektrifiering av hamnar, flygplatser och gruvor", beskriver Bertilsson.

Fondens aktie aktieexponering var 96 Procent vid månadens slut.