Didner & Gerge Småbolag steg med 0,7 procent i maj - Nolato kom med en stark rapport

Friday, June 11, 2021 8:25 AM
Fonden Didner & Gerge Småbolag steg 0,7 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 22,5 procent och är därmed sämre än index som har ökat 23,0 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Carl Gustafsson och Kristian Åkesson.

Bland de innehav som gynnade avkastningen under maj fanns Lagercrantz, Bufab och Heba. Tre av de bolag som tyngde utvecklingen var Vitec, Embracer och Ambea.

Förvaltarna skriver i månadsrapporten att Nolato rapporterade en fin rapport med en stark organisk tillväxt och god lönsamhet. Det viktigaste verksamhetsområdet Medical har påverkats både positivt och negativt av coronapandemin.

Även Hemnet släppte rapport och det var den första som noterat bolag. Rapporten var stark och bekräftade förvaltarnas investeringstes. Prisutvecklingen har varit utomordentligt stark sedan noteringsdagen, kursutvecklingen som förvaltarna trodde skulle ske på tre år har inträffat under en månad.

Electrolux presenterade en kvartalsrapport som översteg analytikernas estimat, förvaltarna kommenterar följande.

"Rörelseresultatet var hela 53 procent högre jämfört med konsensus. Vi beskrev vår investeringstes närmare i mars månadsbrev och rapporten bidrog till att bekräfta och stärka vår tro att bolaget har möjlighet att överträffa sina marginalmål de kommande åren. Aktiens värdering indikerar att detta är en tro som inte delas av marknaden i stort, men vår bedömning är att Electrolux allt starkare produkterbjudande samt en ökad grad av automatisering i produktionen i USA, bör innebära en starkare och mer uthållig marginalprofil", skriver förvaltarna.

Under månaden har förvaltarna ökat innehaven i Link Mobility, Karnov och Electrolux. Fonden sålde samtidigt i Veoneer, Hemnet och Sbbanken.

Didner & Gerge Småbolag, %maj, 2021
Fond MM, förändring i procent0,7
Index MM, förändring i procent2,0
Fond i år, förändring i procent22,5
Index i år, förändring i procent23,0