Sustainable Energy Solutions återförs till ordinarie plats på NGM

Friday, February 14, 2020 3:16 PM
NGM-börsen har beslutat att värmepumpsbolaget Sustainable Energy Solutions återförs till ordinarie notering med omedelbar verkan. Det framgår av ett marknadsmeddelande.

Bakgrunden är att den 20 juli 2018 placerades aktierna i IQS Energi Komfort under observation eftersom bolaget samma dag offentliggjorde ett avtal om ett betydande förvärv av Sustainable Energy Solutions Sweden, vilket innebar att bolagets aktieägare kommer att äga 10 procent av det sammanslagna bolaget. Affären genomfördes efter godkännande av bolagsstämma i bolaget den 31 augusti 2018 och bolaget bytte samtidigt namn från IQS Energi Komfort till Sustainable Energy Solutions Sweden Holding.

Det sammanslagna bolaget har nu genomgått en ny noteringsgranskning och offentliggjort ett listningsmemorandum som beskriver den nya koncernens verksamhet. NGM-börsen har mot denna bakgrund har NGM-börsen beslutat att omedelbart återföra aktierna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding till ordinarie notering.