Topright Nordic handlas den 13 december exklusive rätt till aktier i Xpecunia

Thursday, December 5, 2019 10:13 AM
Ljusteknikföretaget Topright Nordic delar nu ut aktier i Xpecunia till sina aktieägare. Villkoren innebär att tio aktier i Topright ger en aktie i Xpecunia. Sista dag för handel i Topright inklusive rätt till utdelningen är den 12 december och aktien handlas exklusive rätt till utdelningen den 13 december. Utdelningsvärdet beräknas vara 21 öre per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Xpecunia utvinner kryptovalutor med hjälp av förnyelsebar energi. Bolaget rapporterar för årets elva första månader en nettoomsättning på 2,3 miljoner kronor (0,1) med ett rörelseresultat på 0,8 miljoner kronor (0,1). Bolaget har 20,36 miljoner aktier utestående.

Xpecunia har som målsättning att notera aktien genom en nyintroduktion under 2020. Inför noteringen har huvudägare tecknat ett så kallat lock up-avtal. Bolaget genomför nu en obligationsemission för att öka takten i expansionen.