Minesto om den pågående emissionen och framtida finansieringsupplägg - vd

Wednesday, December 11, 2019 9:27 AM
Minesto och vd Martin Edlund summerar året i en intervju med Finwire TV.

Minesto utvecklar förnybar marin energiteknik. Genom att de utnyttjar av en naturresurs som havs- och tidvattenströmmar blir elproduktionen förutsägbar vilket gör det till en bra komplement till sol och vind, därtill är den kostnadseffektiv. Martin Edlund berättar i en intervju bland annat om kunder, säljprocessen, skalbarhet och den pågående företrädesemission.

Se intervjun med Minesto här: https://www.youtube.com/embed/P4KOHNQ9aqg