Minestos emission övertecknades

Friday, December 20, 2019 6:07 AM
Teknikbolaget Minestos nyemission övertecknades och bolagets tillförs 86 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen tecknades till cirka 107 miljoner kronor, vilket innebär en överteckning med cirka 25 procent.

"Vi är mycket nöjda med utfallet i företrädesemissionen och tacksamma för det stöd vi fått från befintliga och nya aktieägare. Tillsammans med den riktade emissionen i oktober har vi säkrat finansiella resurser för att både leverera våra nuvarande projekt samt ge oss möjligheten att initiera fler kundsamarbeten och installationsprojekt - allt i syftet att driva på kommersialiseringen av vår unika energiteknik", säger Martin Edlund, vd för Minesto, i en kommentar.

Pareto är finansiell rådgivare.