Deutsche Börse ökar omsättning och vinst - spår fortsatt vinsttillväxt

Tuesday, February 18, 2020 6:08 AM
Tyska börsoperatören Deutsche Börse ökade omsättningen och vinsten i det fjärde kvartalet. Bolaget höjer utdelningen med 7 procent och spår en högre omsättning och vinst under 2020.

Omsättningen steg 2,2 procent till 756,6 miljoner euro (740,4).

Ebitda-resultat blev 410,5 miljoner euro (419,9), med en ebitda-marginal på 54,3 procent (56,7). Rörelseresultatet blev 313,9 miljoner euro (212,8). Rörelsemarginalen var 41,5 procent (28,7).

Resultatet före skatt var 305,5 miljoner euro (184,4). Resultatet efter skatt blev 222,7 miljoner euro (149). Resultat per aktie hamnade på 1,16 euro (0,77).

Deutsche Börse föreslår 2,90 euro i utdelning (2,70), en ökning med 7 procent.

Den tyska börsbjässen spår att intäkterna ökar med minst 5 procent i år och ett nettoresultatet, justerat, blir cirka 1,2 miljarder euro. Företaget skall fortsätta att arbeta efter sin strategiska plan.Deutsche Börse, MEURQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning756,6740,42,2%
EBITDA410,5419,9-2,2%
EBITDA-marginal54,3%56,7%
Rörelseresultat313,9212,847,5%
Rörelsemarginal41,5%28,7%
Resultat före skatt305,5184,465,7%
Nettoresultat222,714949,5%
Resultat per aktie, EUR1,160,7750,6%
Utdelning per aktie, EUR2,902,707,4%
Konsensusdata från Factset