Robeco SAM Sustainable Water steg 2,1 procent i oktober - ökat innehavet i Husqvarna

Monday, November 25, 2019 7:53 AM
Robeco SAM Sustainable Water B EUR steg 2,1 procent i oktober och överpresterade därmed sitt jämförelseindex med 1,9 procentenheter. Hittills i år är fonden upp 27,3 procent, vilket även det är bättre än index. Det framgår av en månadsrapport.

I en marknadskommentar skriver förvaltarteamet att de globala aktiemarknaderna utvecklats platt med negativ påverkan från oroligheterna kring handelskriget och brexit i kombination med positiv påverkan från allt mer stimulerande centralbanker.

Under oktober rapporterade bolagen inom fondens sektor generellt goda kvartalssiffror, men vissa var något mer försiktiga i sina guidningar för framtiden. Överlag var aktiereaktionerna milda på bolagens rapportdagar.

På bolagsnivå kom positiva bidrag från SPX Flow, GEA Group and Andritz. Negativa bidrag kom främst från defensiva aktier, däribland Danaher.

Fonden har minskat sitt innehav i Valmont Industries och ökat i Husqvarna.

Inför framtiden ser förvaltarna att kortsiktiga marknadsfaktorer som sträng reglering för vattenkvalitet och ny infrastruktur kan vara gynnsamma för fondens innehav.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Agilent Technologies, Seuz och Guangdong Investment med portföljvikterna 4,9, 4,2 respektive 3,7 procent.

Relaterade Artiklar

Dela