Optimobile utser Lars Olsson till tillförordnad vd

Tuesday, December 17, 2019 3:04 PM
Telekombolaget Optimobile har utsett Lars Olsson till tillförordnad vd med början den 1 januari 2020. Han har har varit anställd i mer än tio år och har innehaft ett antal olika roller i bolaget såsom senior utvecklare, projektledare och teknisk säljare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Optimobiles styrelseordförande Gösta Bergman kommer att fungera som rådgivare åt vd och kommer att gå in som aktivt arbetande styrelseordförande till dess en ny permanent vd tillträtt.