Påbörjade husbyggen i Kanada uppgick till 0,210 miljoner, räknat på årsbasis, under februari

Monday, March 9, 2020 12:13 PM
Antalet påbörjade husbyggen i Kanada uppgick till 0,210 miljoner, räknat på årsbasis, under februari månad, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 0,206.

Under föregående månad var siffran 0,213 miljoner.

Kanadafebruari, 2020KonsensusFörändring mot konsensusjanuari, 2020
Påbörjade husbyggen i miljoner, YY0,2100,2061,9%0,213
Konsensusdata från Bloomberg