Sustainable Energy Solutions får tilldelningsbeslut värt 7 miljoner kronor upphävt

Wednesday, February 12, 2020 3:03 PM
Värmepumpsbolaget Sustainable Energy Solutions meddelar att det tilldelningsbeslut som bolaget tidigare fått från Uppsalahem har återkallats. Bolaget har överklagat beslutet och ärendet ligger nu hos förvaltningsrätten för bedömning.

Värdet på projektet är cirka sju kronor. Tilldelningsbeslutet vann laga kraft den 8 november 2019 men är per den 10 december upphävt.