Raysearch ökar omsättning men minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet

Friday, February 14, 2020 6:49 AM
Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar ökande omsättning men lägre vinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Orderingången landade på 277,2 miljoner kronor (294,9), en minskning med 6,0 procent mot föregående år.

Omsättningen steg 6,9 procent till 234,5 miljoner kronor (219,4).

Rörelseresultatet blev 22,5 miljoner kronor (41,7), med en rörelsemarginal på 9,6 procent (19,0).

Resultatet före skatt var 20,6 miljoner kronor (39,7).

Resultatet efter skatt blev 18,9 miljoner kronor (32,6), en minskning med 42,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,55 kronor (0,95), vilket innebär en minskning med 42,1 procent mot föregående år.

Raysearch föreslår ingen utdelning (0).

Raysearch, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Orderingång277,2294,9-6,0%
Nettoomsättning234,5219,46,9%
Rörelseresultat22,541,7-46,0%
Rörelsemarginal9,6%19,0%
Resultat före skatt20,639,7-48,1%
Nettoresultat18,932,6-42,0%
Resultat per aktie, kronor0,550,95-42,1%
Utdelning per aktie, kronor00