UBS Equity China Opportunity minskade 0,2 procent i november - TAL Education bästa innehav

Friday, December 20, 2019 3:09 PM
Fonden UBS Equity China Opportunity minskade 0,2 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 43,3 procent och är därmed bättre än index som har ökat 11,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden har under året överpresterat gentemot den kinesiska marknaden som helhet, detta tack vare enskilda aktieval.

Efter att TAL Education presenterat sin rapport för det andra kvartalet blev aktien en av de bästa för fonden under månaden. Det gynnade även fonden gentemot marknaden att man inte hade någon position i China Mobile, som sjönk.

Konsumentvaror hade en dålig månad som drabbade Yihai International, dock har sektorn en lång positiv period bakom sig.

Förvaltaren tror att handelskriget kommer pågå en lång tid och att det därför är ännu viktigare att hitta kvalitetsbolag när man tar in bolag till fonden.