EIA drar upp prisprognoser för WTI och Brent i senaste månadsrapporten

Thursday, October 14, 2021 8:19 AM
Oljeorganisationen EIA gör marginella förändringar uppåt i sina bedömningar för oljekonsumtionen i år och nästa år. För prisutvecklingen för WTI och Brent görs samtidigt relativt stora höjningar.

Det framgår av den senaste månadsrapporten från EIA.

Prognosen för globala efterfrågan 2021 har justerats upp till 97,47 miljoner fat, från 97,38 miljoner fat som prognosen i förra månadsrapporten i september. Det motsvarar en ökning med cirka 5,05 miljoner fat per dag jämfört med 2020. För 2022 spås en efterfrågan på 100,95 (tidigare 101,01), vilket innebär en ökning med 3,48 miljoner fat jämfört med 2021.

Det genomsnittliga priset på WTI för 2021 har höjts med 4,2 procent till 68,48 dollar, från 65,69 dollar per fat. För 2022 har prognosen höjts 9,4 procent till 68,24 dollar, från 62,37 dollar.

För Brent har spotprognosen höjts med 4,0 procent till 71,38 dollar från 68,61 dollar per fat. För 2022 har prognosen justerats upp 8,9 procent till 71,91 dollar, från 66,64 dollar.

EIA spår vidare att amerikanska oljeproduktionen kommer att uppgå till 11,02 miljoner fat olja om dagen 2021 (reviderat från 11,08) och öka till 11,73 miljoner nästa år (tidigare 11,72).

Den globala BNP-tillväxten väntas växa med 5,97 procent, ned från tidigare bedömning 6,01 procent, under 2021. Prognosen för 2022 spås en ökning med 4,84 procent (tidigare 4,97).

Relaterade Artiklar

Dela