Smartgroup rapporterar ett något negativt rörelseresultat under fjärde kvartalet

Thursday, November 28, 2019 4:12 PM
Räkenskapsåret 18/19 är Smartgroups första räkenskapsår som en koncern. Räkenskapsåret och fjärde kvartalet sträcker sig till och med augusti.

Kvartalsrapporten redovisar följande siffror för det fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 18,8 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev -0,3 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev -0,09 miljoner kronor.

Kassa och bank uppgick per sista augusti till 4,5 miljoner kronor.

"Fokus under Q4 har främst varit bearbetning av nya kunder, ett arbete som kommer vara i fokus även i Q1 nästa räkenskapsår," skriver bolagets vd Mikael Bergström i rapporten.

Bolaget meddelar också att man har vad man kallar nyskapande lanseringar på gång som ska öppna nya säljkanaler. Mer information om detta ska bolaget släppa framöver.

Smartgroup, MkrQ4-2019
Nettoomsättning18,8
Rörelseresultat-0,3
Nettoresultat-0,09