Irras minskade förlusten - blir försenade

Friday, February 14, 2020 7:23 AM
Medicinteknikbolaget Irras redovisar en blygsam omsättning och en minskad förlust i det fjärde kvartalet. Företaget tittar på sin finansiering och tidigare kommunicerade mål kommer att försenas.

Omsättningen var 3,4 miljoner kronor (0).

"Sammantaget är jag nöjd med vad vi har uppnått under fjärde kvartalet 2019. Våra framsteg inom alla aspekter av verksamheten – på det kommersiella, regulatoriska och operativa planet – har skapat ett flöde av positiv energi när vi nu tar klivet in i 2020. För att kunna agera på de möjligheter vi ser och fortsätta kommersialiseringen, utvärderar företaget för närvarande flertalet möjligheter för att säkerställa tillräcklig finansiering", uppger vd Kleanthis G. Xanthopoulos.

Ebitda-resultat blev -32 miljoner kronor (-47,9). Rörelseresultatet blev -35,7 miljoner kronor (-50,1). Resultatet efter skatt blev -3,5 miljoner kronor (-50,1). Resultat per aktie hamnade på -1,27 kronor (-2,09).

Irras föreslår 0 kronor i utdelning (0).

"Intresset för produktportföljen är stort. Vi står inför en lansering av IRRAflow i EU och vi har just introducerat Hummingbirdprodukterna i USA, men det är ännu svårt att bedöma takten av
dessa lanseringar. Sammantaget med en långsammare start i USA av IRRAflow än planerat, är vår nuvarande bedömning att de tidigare kommunicerade målen kommer att fördröjas. Vi kommer att kommunicera nya finansiella mål så snart vi har större klarhet i marknadsbilden", uppger Irras-chefen.

Irras, MkrQ4-2019Q4-2018
Nettoomsättning3,40
EBITDA-32-47,9
Rörelseresultat-35,7-50,1
Nettoresultat-3,5-50,1
Resultat per aktie, kronor-1,27-2,09
Utdelning per aktie, kronor00