Raysearch ökar omsättning men minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet (uppdatering)

Friday, February 14, 2020 6:57 AM
(uppdatering avser vd-ordet)

Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar ökande omsättning men lägre vinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Orderingången landade på 277,2 miljoner kronor (294,9), en minskning med 6,0 procent mot föregående år.

Omsättningen steg 6,9 procent till 234,5 miljoner kronor (219,4).

Rörelseresultatet blev 22,5 miljoner kronor (41,7), med en rörelsemarginal på 9,6 procent (19,0).

Resultatet före skatt var 20,6 miljoner kronor (39,7).

Resultatet efter skatt blev 18,9 miljoner kronor (32,6), en minskning med 42,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,55 kronor (0,95), vilket innebär en minskning med 42,1 procent mot föregående år.

Raysearch föreslår ingen utdelning (0).

Bolagets lägre orderingång under kvartalet kommer efter att första halvåret varit rekordartat. I tredje och fjärde kvartalet blev licensförsäljningen svagare och det ledde också till ett lägre utfall för den totala orderingången i fjärde kvartalet.

”Vi befinner oss på en marknad med ojämna orderflöden där enskilda stora affärer kan få betydande effekter på intäkterna mellan kvartalen. Man bör därför ha ett längre perspektiv på vår verksamhet”, skriver vd Johan Löf i rapporten.

Han skriver vidare om att det är en utmaning för bolaget att nå de små klinikerna i USA.

”Vår marknadsandel är fortfarande förhållandevis liten bland de små klinikerna i USA, dvs kliniker som har en eller två behandlingsmaskiner. Dessa har oftast både mjukvarusystem och behandlingsmaskiner från en enda leverantör och utgör cirka 80 procent av det totala antalet kliniker. De har andra förutsättningar och behov än de största klinikerna. Vi ser det därför som en särskilt viktig uppgift för oss att under 2020 intensifiera arbetet med att nå ut till små kliniker, för att konkret påvisa vilka stora fördelar RayStation erbjuder för alla kliniker, oavsett storlek”.

Raysearch, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Orderingång277,2294,9-6,0%
Nettoomsättning234,5219,46,9%
Rörelseresultat22,541,7-46,0%
Rörelsemarginal9,6%19,0%
Resultat före skatt20,639,7-48,1%
Nettoresultat18,932,6-42,0%
Resultat per aktie, kronor0,550,95-42,1%
Utdelning per aktie, kronor00