Royal Caribbean Cruises förlust var större än väntat i andra kvartalet

Wednesday, August 4, 2021 1:26 PM
Kryssningsrederiet Royal Caribbean Cruises redovisar lägre omsättning än väntat och en förlust som var större än analytikerna räknat med i det andra kvartalet.

Omsättningen sjönk 71 procent till 50,9 miljoner dollar (175,6). Utfallet kan jämföras med Refinitivs analytikerkonsensus som låg på 149,7.

Justerat resultat per aktie blev -5,06 dollar (-6,13), vilket är sämre än analytikerkonsensus som låg på -4,39.

I dagsläget är 29 skepp inom Royal Caribbean-koncernen driftsatta, motsvarande 42 procent av den totala kapaciteten. Vid årets slut bedömer bolaget att hela 80 procent av kapaciteten kommer vara i drift.

Antalet bokningar för kryssningar under 2022 uppges hittills vara i nivå med historiska nivåer, men till ett högre pris jämfört med rekordpriserna som sågs under 2019.

Till följd av osäkerheterna skapade i coronapandemin ger Royal Caribbean ingen finansiell prognos för det tredje kvartalet eller helåret.

Royal Caribbean Cruises, MUSDQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020Förändring
Nettoomsättning50,9149,7-66,0%175,6-71,0%
Resultat per aktie, justerat, USD-5,06-4,39-6,13
Konsensusdata från Refinitiv