Invent Medic - Satsar för att öka försäljningen av Efemia - intervju med vd

Monday, February 17, 2020 2:46 PM
Intervju med Invent Medic och vd Karin Bryder i samband med bolagets emission.

Invent Medic har utvecklat produkten Efemia som är bolagets första produkt. Det är en medecinteknisk flergångsprodukt för kvinnor med ansträngningsinkontinens.

Karin berättar bland annat om bolagets försäljningskanaler, status på de stora marknaderna Tyskland och Storbritannien samt vad emissionspengarna primärt ska användas till.

https://www.youtube.com/embed/aBJM5QI7utA