Electra Gruppen minskar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Friday, February 7, 2020 7:52 AM
Electra Gruppen redovisar minskande omsättning och vinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 3,25 kronor.

Omsättningen sjönk 3,4 procent till 569,3 miljoner kronor (589,2).

Rörelseresultatet blev 12,6 miljoner kronor (13,2), med en rörelsemarginal på 2,2 procent (2,2).

Resultatet före skatt var 12,6 miljoner kronor (13,3).

Resultatet efter skatt blev 9,2 miljoner kronor (10,2), en minskning med 9,8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,77 kronor (1,95), vilket innebär en minskning med 9,2 procent mot föregående år.

Electra Gruppen föreslår 3,25 kronor i utdelning (3,25).

Electra gruppens vd och koncernchef Anneli Sjöstedt kommenterar utsikterna:

"Electra Retail har en stark position i fackhandeln på den svenska marknaden inom hemelektronik. Varumärkessamarbetet med Elon förstärker den positionen ytterligare. Vi är med i branschens förflyttning mot mobilitet/telekom och ökar våra marknadsandelar inom jämförbara varuområden exkluderat mobiltelefon. I och med förvärvet av Em Home utökas verksamheten med en ny bransch, vilket breddar vårt affärsperspektiv och utvecklar våra koncept och vårt erbjudande".

Vidare beskriver Sjöstedt att Electra Logistik & ITs arbetar fortsatt med att expandera till de nordiska grannländerna. Systemet Smart har aktiva användare i både Sverige och Norge.

Electra Gruppen, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning569,3589,2-3,4%
Rörelseresultat12,613,2-4,5%
Rörelsemarginal2,2%2,2%
Resultat före skatt12,613,3-5,3%
Nettoresultat9,210,2-9,8%
Resultat per aktie, kronor1,771,95-9,2%
Utdelning per aktie, kronor3,253,250,0%