Smartgroup ökar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet

Friday, January 17, 2020 10:19 AM
Smartgroup redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

Omsättningen steg 19,0 procent till 17,5 miljoner kronor (14,7).

Rörelseresultatet blev -1,1 miljoner kronor (-6,1).

Resultatet före och efter skatt var -1,3 miljoner kronor (-6,1).

Likvida medel uppgick till 5,5 miljoner kronor (5,4).

"Efter de intensiva produktlanseringarna under föregående år är fokus för innevarande
räkenskapsåret att växa med vinst, även om det kräver perioder av investeringar och
perioder av mer återhållsamhet. Det interna arbetet fortgår och kommer att pågå
ständigt för att säkerställa att vi håller rätt kurs", säger vd Mikael Bergström i en kommentar.

Om Smartshake skriver bolaget: "
Smartshake har under första kvartalet arbetat med att slutföra de sista detaljerna på ett flertal nya produkter som kommer att lanseras inom kort".

Om Herobility skriver bolaget: "I första kvartalet har försäljning och orderingång varit svag. Utvecklingen i Sverige har varit enligt plan men utvecklingen internationellt har tagit längre tid än förväntat".

Smartgroup, MkrQ1-2019/2020Q1-2018/2019Förändring
Nettoomsättning17,514,719,0%
Rörelseresultat-1,1-6,1
Resultat före skatt-1,3-6,1
Nettoresultat-1,3-6,1
Likvida medel5,55,41,9%