Styrelseledamot ökar innehavet i Zenergy

Tuesday, March 10, 2020 11:04 AM
Henrik Häggqvist har den 9 mars köpt 290 050 aktier i modulbostadsbolaget Zenergy där han är
styrelseledamot. Aktierna köptes till en kurs på 37,4 öre per aktie, en affär på 108 000 kronor.
Affären gjordes utanför handelsplats. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.