Urbangreen får order värd 3,5 miljoner kronor från Skanska

Monday, March 2, 2020 1:40 PM
Urbangreen meddelar att man fått order om att lägga sedum på Campus Albano, på uppdrag av Skanska.

​Campus Albano ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Man har tidigare, under hösten 2019, lagt sedum på hus 3. Nu ska man göra detsamma, på uppdrag av Skanska, på även tak 1, 2 och 4.

Projektet omfattar anläggande av sedummiljötak och kommer att genomföras under 2020 samt 2021.