Q-linea redovisar som väntat ingen omsättning

Thursday, February 13, 2020 6:35 AM
Diagnostikbolaget Q-linea redovisar som väntat ingen omsättning och en förlust i det fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet blev -62,1 miljoner kronor (-39).

Resultatet efter skatt blev -62 miljoner kronor (-39,4). Resultat per aktie hamnade på -2,71 kronor (-2,33).

Q-linea föreslår 0 kronor i utdelning (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -52,1 miljoner kronor (-37,4).

Q-linea upprepar att processen med CE-märkning av ASTar fortgår och att de kliniska studierna beräknas påbörjas under andra halvåret 2020.

"Vi går in i 2020 med fortsatt hög fart och med viktiga mål. Vi ser fram emot ECCMID, European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, i Paris och möjligheterna att presentera ASTar för marknaden, vilket vi planerar att göra tillsammans med vår kommersiella partner", skriver vd Jonas Jarvius i rapporten och fortsätter.

"Våra kliniska studier kommer att inledas liksom även våra hälsoekonomiska studier. Vi kommer att presentera ASTar för marknaden och arbetet inför lansering inleds i samband med ECCMID."


Q-linea, MkrQ4-2019Q4-2018
Nettoomsättning0,00,3
Rörelseresultat-62,1-39
Nettoresultat-62-39,4
Resultat per aktie, kronor-2,71-2,33
Kassaflöde från löpande verksamhet-52,1-37,4
Utdelning per aktie, kronor00