Braincool ändrar lösenpriset för utestående teckningsoptioner efter riktad nyemission

Wednesday, February 26, 2020 8:56 AM
Medicinteknikbolaget Braincool aviserade tidigare idag att bolaget genomför en riktad nyemission av 2,73 miljoner aktier till teckningskursen 5,50 kronor per aktie. Det innebär att lösenpriset för bolagets utestående teckningsoptioner TO1, TO2 och TO3 också ändras till 5,50 kronor per aktie. Braincool har 3,25 miljoner utestående teckningsoptioner. Det framgår av ett pressmeddelande.

- Villkorsändringen medför dels att optionsinnehavarna numera besitter optioner med ett lägre lösenpris än priset vid utgivningstidpunkten, dels att Braincool inom det närmaste året med högre sannolikhet än tidigare kan tillföras cirka 18 miljoner kronor, kommenterar vd Martin Waleij.