Scandi Standard minskade rörelseresultatet mer än väntat i fjärde kvartalet

Friday, February 7, 2020 6:34 AM
Kycklingbolaget Scandi Standard redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var däremot lägre än väntat. Bolaget ökar utdelningen till 2,25 kronor (2,00), väntat var 2,37.

Omsättningen steg 11,7 procent till 2 420 miljoner kronor (2 166). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 371.

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 185 miljoner kronor, med en justerad ebitda-marginal på 7,6 procent.

Rörelseresultatet blev 87 miljoner kronor (91), väntat rörelseresultat var 104. Rörelsemarginalen var 3,6 procent (4,2).

Justerat rörelseresultat utföll på 104 miljoner kronor (104), med en justerad rörelsemarginal på 4,3 procent (4,8).

Resultatet före skatt var 67 miljoner kronor (74), analytikerkonsensus 82.

Resultatet efter skatt blev 42 miljoner kronor (74), analytikerkonsensus 66.

Scandi Standard föreslår 2,25 kronor i utdelning (2,00), väntat 2,37.

Scandi Standard, MkrQ4-2019KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2018Förändring
Nettoomsättning2 4202 3712,1%2 16611,7%
EBITDA, justerat185
EBITDA-marginal, justerad7,6%
Rörelseresultat87104-16,3%91-4,4%
Rörelsemarginal3,6%4,4%4,2%
Rörelseresultat, justerat1041040,0%
Rörelsemarginal, justerad4,3%4,8%
Resultat före skatt6782-18,3%74-9,5%
Nettoresultat4266-36,4%74-43,2%
Utdelning per aktie, kronor2,252,37-5,1%2,0012,5%
Konsensusdata från Factset