Vibrosense Dynamics får order från Tyskland

Tuesday, February 11, 2020 7:20 AM
Medicinteknikbolaget Vibrosense Dynamics har fått en order på VibroSense Meter II från Tyskland.

Det är Institutet för Arbets- och Miljömedicin på Lübecks universitetssjukhus som har valt att utnyttja sin option att köpa VibroSense Meter II efter avslutad pilotstudie. Inget ordervärde anges.

Målsättningen är nu att man skall använda tekniken för att göra en större studie och undersöka om man kan använda instrumentet som ett hjälpmedel för att förebygga och förhindra vibrationsskador orsakade av vibrerande verktyg. Studieresultatet från pilotstudien kommer att presenteras vid en tysk kongress i april.

Vibrosense Dynamics-chefen ser affären som ett första steg in på den stora tyska marknaden.

"Att Lübecks universitetssjukhus nu köper VibroSense Meter II visar att de har tillit till systemet och att man vill undersöka om instrumentet kan användas för att förebygga vibrationsskador snarare än att diagnostisera permanenta skador. Tyskland har en stor industri med många vibrationsexponerade arbetstagare. Det här är vårt första steg in på den tyska marknaden och jag har stor förhoppning att vårt VibroSense Meter system ska visa sig vara lika framgångsrikt där som inom företagshälsovården i Sverige", säger Hans Wallin, vd för Vibrosense Dynamics, i en kommentar.