Midsona: Strejk i Frankrike drar ner försäljningen - Penser

Friday, February 7, 2020 10:10 AM
"Nettoomsättningen steg till 825 mkr (755) vilket var 4% under vår förväntan på 860 mkr. Avvikelsen beror på transportproblem i Frankrike relaterat till den pågående strejken kombinerat med fortsatt råvarubrist på jordnötter och mandel i Tyskland. Koncernens åtta prioriterade varumärken visade fortsatt tillväxt på 8,7%, mycket drivet av varumärket Friggs.

Efter rapporten justerar vi ned vårt EPS-estimat för ’20e med 13,5% baserat på 1) lägre försäljningsestimat 2) lägre bruttomarginal samt 3) högre avskrivningar än tidigare. På våra uppdaterade prognoser handlas Midsona på P/E 19,1x för ’20e samt 14,2x för ’21e. Detta anser vi är attraktivt givet bolagets framgångsrika förvärvsstrategi och starka kassaflöden. Vi ser medelhög potential i aktien till medelhög risk."

Länk till uppdragsanalys nedan.