Africa Oil får sin första utdelning från tillgången i Nigeria

Tuesday, February 4, 2020 6:27 AM
Lundinsfärens oljebolag Africa Oil har fått sin första utdelning från tillgången i Nigeria.

POGBV, tidigare känt under namnet Petrobras Oil and Gas B.V, som är operatör för fyndigheten, har betalat ut 125 miljoner dollar varav Africa Oil tillförs netto 62,5 miljoner då man äger 50 procent av tillgången.

Africa Oil kommer att använda medlen till återbetalning av lån kopplade till förvärvet av den 50 procentiga andelen i POGBV som nyligen genomfördes, framgår av ett pressmeddelande.