Camurus ökar omsättning och minskar förlusten i fjärde kvartalet

Wednesday, February 12, 2020 6:08 AM
Forskningsbaserade läkemedelsbolaget Camurus redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

Omsättningen steg 348,7 procent till 35,0 miljoner kronor (7,8).

Bruttovinsten blev 21,5 miljoner kronor (3,9), med en bruttovinstmarginal på 61,4 procent (50,0).

Rörelseresultatet blev -88,4 miljoner kronor (-103,2).

Resultatet efter skatt blev -71,9 miljoner kronor (-87,1).

Resultat per aktie hamnade på -1,47 kronor (-2,11).

Camurus, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning35,07,8348,7%
Bruttovinst21,53,9451,3%
Bruttovinstmarginal61,4%50,0%
Rörelseresultat-88,4-103,2
Nettoresultat-71,9-87,1
Resultat per aktie, kronor-1,47-2,11
Utdelning per aktie, kronor00