Små resultatförändringar för Absolicon - utvecklingen följer plan

Tuesday, February 18, 2020 2:08 PM
Solenergibolaget Absolicon minskade omsättningen under fjärde kvartalet medan förlusten ökade något. Bolaget beskriver att den ekonomiska utvecklingen följer plan.

"Absolicon är nu fullt ut ett affärsutvecklingsbolag där det negativa resultatet återspeglar att bolaget arbetat med offensiva försäljningsaktiviteter inom flera specificerade områden, långa
försäljningsprocesser och långsiktiga satsningar som endast till en mindre del har aktiverats", framgår det av rapporten.
Omsättningen sjönk 77,8 procent till 0,4 miljoner kronor (1,8).

Rörelseresultatet blev -5,9 miljoner kronor (-5,4).

Resultatet före skatt var -5,9 miljoner kronor (-5,4).

Resultatet efter skatt blev -4,6 miljoner kronor (-4,3).

Resultat per aktie hamnade på -3,93 kronor (-3,1).

"Ni som följt Absolicon sedan noteringen 2016 har sett hur vi arbetat resurssnålt, tagit in
begränsat med kapital och steg för steg ställt alla pjäserna på plats. Men nu med tre
tecknade ramavtal (sammanlagt värde 120 MSEK), organisationen omställd och
solfångarna hetare än någonsin är tiden inne för expansion", säger vd Joakim Byström.

Absolicon har som mål att gå från Spotlight Stock Market till Stockholmsbörsen inom 3-5 år. Bolaget har även kommunicerat mål att senast 2022 omsätta 100 miljoner kronor och ha 50 procent täckningsbidrag på sålda produktionslinor.

Absolicon, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning0,41,8-77,8%
Rörelseresultat-5,9-5,4
Resultat före skatt-5,9-5,4
Nettoresultat-4,6-4,3
Resultat per aktie, kronor-3,93-3,1