Pareto ser signifikant risk för sänkta prognoser på bolag som Assa Abloy, Electrolux och Husqvarna

Thursday, March 5, 2020 8:10 AM
Pareto har talat med samtliga verkstadsbolag som mäklarfirman har under bevakning och de börsnoterade bolagen har än så länge varit fåordiga om hur stor effekten kommer att bli i det först och andra kvartalet.

Pareto ser en signifikant risk för sänkta prognoser i marknaden för aktörer som Assa Abloy, Electrolux och Husqvarna. Banken har själva inte gjort några förändringar i sina prognoser förutom för Autoliv som man den 26 februari sänkte med 10 procent för helåret 2020.

Atlas Copco och Epiroc har haft en begränsad effekt på sin aktiekurs och analyshuset bedömer att det hänger samman med att investerare söker kvalitetsaktier. Pareto fortsätter att rekommendera ABB, Alfa Laval och Volvo medan man förordar försiktighet för Autoliv, Atlas Copco, Epiroc och Nibe.