Dometics styrelse föreslås till omval

Tuesday, March 3, 2020 8:22 AM
Aktieägarna i Dometic kallas till årsstämma tisdagen den 7 april i Stockholm. Styrelsen föreslår en utdelning på 2,20 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöterna: Fredrik Cappelen, Erik Olsson, Heléne Vibbleus, Jacqueline Hoogerbrugge, Magnus Yngen, Peter Sjölander och Rainer E. Schmückle. Omval föreslås av Fredrik Cappelen som styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att återköpa och överlåta egna aktier. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att emittera nya aktier.