Touchtechs företrädesemission blev fulltecknad

Tuesday, February 4, 2020 6:09 AM
Mjukvarubolaget Touchtechs företrädesemission blev fulltecknad.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 152 procent av befintliga aktieägare och allmänheten. Därmed tas inte emissionsgarantier i anspråk. Bolaget tillförs cirka 8,3 miljoner kronor före emissionskostnader, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Genom företrädesemissionen kommer 723 100 nya aktier emitteras.