True Heading genomför nyemission på 7,0 miljoner kronor

Tuesday, February 25, 2020 12:51 PM
Teknikbolaget True Heading har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 7,0 miljoner kronor. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från extra bolagsstämma att emittera aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i nyemissionen är 1:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny B-aktie till teckningskursen 10 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 26 februari och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 27 februari. Teckningstiden löper från 6 mars till 20 mars och handel med teckningsrätter sker den 6 mars till 18 mars.

Emissionslikviden kommer huvudsakligen finansiera utvecklingsprojektet, vidmakthålla och stärka bolaget för processen med försäljningen av patenten samt förbereda och strukturera för förvärv eller sammangående inom branschen. Bolaget har som mål att utveckla produktsortimentet och bibehålla sin marknadspositionen inom AIS- och GPS-kompassmarknaden, genom att primärt expandera i det nordiska- och europeiska närområdet.

Tillväxt ska skapas genom att ta större marknadsandelar inom bolagets kärnverksamhetsområden med bättre marginaler. Detta kan genomföras genom såväl produkt- och sortimentsutveckling som genom bolagsförvärv. Tillväxt genom förvärv kommer att ge bolaget volym- och skalfördelar vilket i sin tur kommer att stärka intäkterna och inköpsvolymer samt marginaler och därmed leda till ökad lönsamhet.