Eniro minskar omsättning och förlusten

Tuesday, February 11, 2020 7:33 AM
Sökbolaget Eniro minskar såväl omsättningen som förlusten i det fjärde kvartalet. Ebitda-resultatet krympte dock.

Omsättningen sjönk 23,1 procent till 246 miljoner kronor (320).

Ebitda-resultat blev 22 miljoner kronor (37), med en ebitda-marginal på 8,9 procent (11,6).

Rörelseresultatet blev -26 miljoner kronor (-565). Resultatet efter skatt blev -45 miljoner kronor (-557). Resultat per aktie hamnade på -0,69 kronor (-8,38). Resultatet belastades i fjol med 570 miljoner kronor i nedskrivning.

Omstruktureringskostnader, avseende effektivisering av säljorganisationen, uppgick i fjärde kvartalet till 10 miljoner kronor (1).

Eniro föreslår 0 kronor i utdelning (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 41 miljoner kronor (27).'

Eniros styrelse har tidigare presenterat en rekapitaliseringsplan.

Eniro, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning246320-23,1%
EBITDA2237-40,5%
EBITDA-marginal8,9%11,6%
Rörelseresultat-26-565
Nettoresultat-45-557
Resultat per aktie, kronor-0,69-8,38
Kassaflöde från löpande verksamhet412751,9%
Utdelning per aktie, kronor00