Mycket är redan inprisat i Balder, behåll - Kepler Cheuvreux

Thursday, March 5, 2020 8:00 AM
Fastighetsbolaget Balder har en stor exponering mot bostäder, nästan 60 procent av fastighetsportföljen.

"Med en ökad osäkerhet gällande konjunkturcykeln förväntar vi oss att investerare uppskattar den höga stabiliteten ännu mer och har därför adderat ytterligare 10 procent premium relativt NAV (reds anm substansvärdet)", skriver Kepler Chevureux i en kommentar.

Samtidigt är väldigt mycket redan inprisat, resonerar analyshuset. Rekommendationen behåll upprepas. Riktkursen höjs till 515 kronor, från tidigare 460.