Nordea är Handelsbankens nya sektorfavorit

Tuesday, January 14, 2020 8:00 AM
Banksektorn väntas presentera ett i stort sett hyggligt kvartal fyra. Lånetillväxten har varit runt 5 procent i Sverige, aktiviteten i primärmarknaden (nyemitterade obligationer) och på aktiemarknaden har varit god. Kreditförlusterna bör ha varit relativt låga. Det skriver Handelsbanken i en sektorkommentar.

Samtidigt höjer Handelsbanken en varningens flagg för att kreditförlusterna kan stiga under 2020.

"Vi har en positiv syn på sektorn, trots att osäkerhet kring penningtvätt dröjer kvar. Värderingarna är generellt attraktiva och direktavkastningarna höga", skriver Handelsbanken i en sammanfattning.

Danske Bank höjs från sälj till behåll medan Nordea nu är en sektorfavorit tillsammans med SEB och DNB. Nordea plockas inte in i Aktieportföljen då den redan ägs indirekt genom Sampo. I Aktieportföljen kvarstår SEB och DNB.

Handelsbanken har höjt sin riktkurs för Nordea till 90 kronor, från tidigare 80. Köprekommendationen upprepas.