Amerikanska råoljelager (DOE) steg med 3,63 miljoner fat under förra veckan, väntat -2,94

Wednesday, August 4, 2021 2:30 PM
USAs lager av råolja, exklusive strategiska lager, steg med 3,63 miljoner fat under förra veckan. Marknaden räknade, enligt Bloomberg, med en minskning på 2,94 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -4,09.

Bensinlagren minskade med 5,29 miljoner fat. Marknaden hade räknat med en minskning på 1,36 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -2,25.

Lagren av destillerad olja steg med 0,83 miljoner fat. Marknaden hade räknat med en minskning på 0,75 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -3,09.

Statistiken presenteras av US Department of Energy, DOE.

USAv30Konsensusv29
DOE råoljelager, förändring3,63-2,94-4,09
DOE bensinlager, förändring-5,29-1,36-2,25
DOE destillerat oljelager, förändring0,83-0,75-3,09
Konsensusdata från Bloomberg